صدور حکم سه سال زندان برای مریم قربانی‌فر فعال حقوق زنان

حکم سه سال زندان مریم قربانی‌فر فعال حقوق زنان که در دادگاه بدوی صادر شده امروز به وکیل وی ابلاغ شده است

خانه حقوق بشر ایران:
مریم قربانی‌فر فعال حقوق زنان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به سه سال زندان محکوم شده است.
این حکم از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه صادر شده است. دادگاه مریم قربانی‌فر در تاریخ شش شهریور ماه ۱۳۹۰ در همین شعبه برگزار شده بود.
اتهامات وی «اقدام علیه امنیت ملی» و «اجتماعی و تبانی علیه نظام» بوده و حکم سه سال زندان وی بر این اساس صادر شده است.
مریم قربانی‌فر در تاریخ شانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۹ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. وی تا تاریخ هشت فروردین ماه ۱۳۹۰ در سلول‌های انفرادی این بند زندان اوین تحت بازجویی قرار داشته و سپس با تودیع وثیقه‌ از زندان آزاد شد.

ارسال دیدگاه