عکس: حامیان دیروز قذافی، مدعیان امروز لیبی

سران جمهوری اسلامی یادشان رفته چگونه با قذافی هم آغوش بودند!
ارسال دیدگاه