آیت نیافر، فعال کارگری ۲۵ مهر بازداشت شده است

آیت نیافر هم اکنون در زندان اوین تحت بازداشت قرار دارد.

بنا به خبر منتشر شده در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، آیت نیافر از فعالان جنبش کارگری، ظهر روز دوشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۰ در متروی شهرری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی پس از بازداشت آیت نیافر، غروب همان روز وی را به منزل اش منتقل، و پس از تفتیش منزل، کیس کامپیوتر و برخی لوازم شخصی وی را نیز با خود بردند.
آیت نیافر هم اکنون در زندان اوین تحت بازداشت قرار دارد.

ارسال دیدگاه