ادامه اعتصاب کارگران در مجتمع پتروشیمی ماهشهر

خبرنگار روزنامه فایننشال‌تایمز که اخیرا از مجتمع پتروشیمی بندر امام بازدید کرده، از خلوتی و کندی کار کارخانه‌ها خبر داده است. علت اعتصاب‌ها آنطور که نمایندگان کارگران می‌گویند، وجود تبعیض در مزایا، دیر پرداخت شدن دستمزد‌ها و مشکل بیمه است و بیشتر گریبان کارگرانی را گرفته که در استخدام شرکت‌های پیمانکار واسطه هستند….
در حالی که خبرگزاری‌های رسمی ایران درباره اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در ماهشهر سکوت کرده‌اند، روزنامه فایننشال‌تایمز از ادامه اعتصاب‌ها در این مجتمع خبر داد. خبرنگار این روزنامه که اخیرا از مجتمع پتروشیمی بندر امام بازدید کرده، از خلوتی و کندی کار کارخانه‌ها خبر داده است.

به گزارش این روزنامه، در جریان یک دیدار رسانه‌ای، بهزاد توکلی رئیس پتروشیمی مارون که وجود اعتصاب را انکار کرده و مقام‌های استانی خبرنگاران را داخل اتوبوس‌ها هل داده‌اند و از محل دور کرده‌اند. علت اعتصاب‌ها آنطور که نمایندگان کارگران می‌گویند، وجود تبعیض در مزایا، دیر پرداخت شدن دستمزد‌ها و مشکل بیمه است و بیشتر گریبان کارگرانی را گرفته که در استخدام شرکت‌های پیمانکار واسطه هستند.

در روزهای اخیر، تنها مقامی که از اعتصاب کارگران پتروشیمی سخن گفت، خلیل حیات‌مقدم، نماینده ماهشهر در مجلس بود که گفت: چند ماه است حق و حقوق کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر را پرداخت نکرده‌اند و وزیر نفت قول داده بود که هم حق و حقوق آن‌ها را بدهد و هم فکری در مورد وضعیت نابسامان اشتغال و مزایای آن‌ها کند اما نه تنها حق و حقوق آن‌ها را پرداخت نکردند بلکه با جو پلیسی و با گارد پتروشیمی می‌خواهند تحصن این‌ها را متفرق کنند.

ارسال دیدگاه