فیلم / جنازه قذافی زیر لگدهای مردم

تا درسی باشد برای دیکتاتورهای ایران.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.