عکس: من فقط یک مادرم

یک مادر آمریکایی با هدف مقابله با جنگ روانی دولت آمریکا، پلاکاردی را به این مضامین نوشته است: ‌‎ من یک هیپی نیستم / من غیر متعارف نیستم  / من یک حرج و مرج گرا نیستم

من یک هیپی نیستم
من غیر متعارف نیستم
من یک حرج و مرج گرا نیستم
من تبهکار نیستم
من پانک نیستم
من گیج نیستم
من یک چپ گرای افراطی نیستم

من فقط یک مادر هستم که برای بدست آوردن یک آینده بهتر برای فرزندانم، اینجا حضور دارم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.