فیلم: بحران اقتصادی و جنبش وال استریت در ۶۰ دقیقه بی بی سی

مناظره علی علیزاده و کامران دادخواه

ارسال دیدگاه