ی. صفایی: کاریکلماتورهای اختلاسی

وقتی کش اختلاس به بیت رسید، پاره شد. /  کش اختلاس، بند دل روحانیت را پاره کرد.

کاریکلماتورهای اختلاسی

karikalamator

 • برهنگی اختلاس اسلامی، آیه های قرآن را بی آبرو کرد.
 • وقتی کش اختلاس به بیت رسید، پاره شد.
 • اختلاس، صفرهای پوچ میلیارد را معنی کرد.
 • اختلاس وقتی بانکی شد، صندوق های صدقه از صندقی بودنشان شاد شدند.
 • اختلاس از کش آمدن صفرهایش شاکی شد.
 • چون کش اختلاس باید خودش را به هر جایی می کشاند، کش گران شد!
 • اختلاس، کش را به دلیل بالا رفتن قیمت، تحریم کرد!
 • اختلاس از دیدن بزرگی خود ترسید.
 • کش اختلاس، بند دل روحانیت را پاره کرد.
 • اختلاس از چاه درآمد و به چاله افتاد.
 • صندوقهای صدقه به بانکی شدن اختلاس حسادت می کنند.
 • سوره اختلاس به تفسیر قرآن افزوده شد.
 • اختلاس به تقلید از انقلاب سر بچه های خود را میخورد!
 • اختلاس برای اینکه ناشناس بماند تصمیم گرفت املای خود را عوض کند.
 • کش اختلاس فاصله تهران تا کانادا را کوتاه کرد.
 • سوره اختلاس در قرآن سانسور شد.
 • کمر خط فقر زیر اختلاس شکست.
 • صندوقهای صدقه اعلام کردند: صدقه نریزید، خطر اختلاس!!!

ی. صفایی
دهم اکتبر ۲۰۱۱

ارسال دیدگاه