خاکسپاری مخفیانه پیکر زندانی سیاسی کرد

وزارت اطلاعات از تحویل دادن پیکر زندانی زندانی سیاسی عزیز خاکزاد به خانواده اش خوداری کرد و پیکر او را مخفیانه در نقطۀ نامعلومی از شهر کرمان به خاک سپردند

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق و دمکراسی در ایران” مامورین وزارت اطلاعات پیکر زندانی سیاسی عزیز خاکزد را به خانواده اش تحویل نداد و در نقطۀ نامعلومی به خاک سپردند.
خانواده این زندانی سیاسی در روستای تار شهر از توابع شهر سلماس زندگی می کنند.

وزارت اطلاعات همچنین مانع برگزاری مراسم سوگواری خانواده خاکزاد برای عزیزشان شدند . فامیل ، بستگان و دوستان آنها که برای تسلیت به این خانواده مراجعه می کنند با تهدیدات و برخوردهای وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات مواجه هستند.
جانباخته راه آزادی عزیز خاکزاد ۲۹ ساله و اهل تارشهر از توابع سلماس بود که حدودا ۴٫۵ سال پیش دستگیر شد و در دادگاه انقلاب خوی توسط فردی بنام نوروزی به اعدام محکوم شد ولی با تلاش خانواده و وکیل وی حکم اعدام او در شعبۀ ۱۰ دادگاه انقلاب از اعدام به ۵ سال زندان و تبعید به زندان کرمان تقیلیل یافت. ولی در ۱۲ مهر ماه بطور ناگهانی او را در زندان مرکزی کرمان اعدام کردند.علیرغم گذشت یک هفته از اعدام این زندانی سیاسی قوۀ قضاییۀ ولی فقیه همچنان سکوت پیشه کرده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام این زندانی سیاسی ، عدم تحویل پیکر وی ،پنهان کردن محل خاکسپاری او و ممانعت از برگزاری مراسم سوگواری را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواهان اقدام های گسترده برای پایان دادن به موج اعدام ها در زندانهای ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.

۲۰ مهر ۱۳۹۰ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۱

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

ارسال دیدگاه