ممانعت از آزادی یک زندانی سیاسی کرد

مسئولین قوه قضائیه با کارشکنی در پرونده اصلان دودکانلو زندانی سیاسی کرد، از آزادی وی ممانعت به عمل می‌آورند

خبرگزاری هرانا
اصلان دودکانلو ۴ سال پیش به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان ترکیه بازداشت به اتهام محاربه محاکمه و در ‌‌نهایت به ۴ سال حبس محکوم می‌شود. نامبرده هشت ماه از محکومیت خود را در زندان خوی و سه سال و سه ماه از حبس خود را در زندان کرون اهواز و در تبعید بسر برده است.
علی رغم اتمام محکومیت وی دستگاه قضایی خوزستان مدت حبس تحمل شده در زندان خوی را برسمیت نشناخته و از آزادی وی جلوگیری می‌کند.
———————————————-

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

ارسال دیدگاه