ده روز اعتصاب در پتروشیمی بندر امام

همزمان با گسترش پشتیبانی از کارگران اعتصابی، سه سازمان سیاسی چپ ایران نیز با انتشار اعلامیه ی مشترکی از اعتصاب کارگران پتروشیمی حمایت کرده اند …

 اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
کارگران پتروشیمی بندر امام روز ۱۲ مهر ماه ۱٣۹۰ دهمین روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سر گذاشتند.
به گزارش اتحادیه ی ازاد کارگران ایران، روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز همچون دیگر روزهای اعتصاب، هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام با برپائی تجمع و راهپیمایی و سر دادن شعار در میدان مشرف به دفتر مرکزی شرکت به اعتصاب خود ادامه داده و بر تحقق خواست هایشان مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم پای فشردند.
اعتصاب و تجمع و راهپیمایی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در حالی دهمین روز خود را پشت سر گذاشت که بنا بر اظهار کارگران این مجتمع پتروشیمی، قراین موجود جاکی از عدم توجه بیش از پیش مدیریت پتروشیمی و سایر نهادهای مسئول در بندر ماهشهر به اعتصاب و خواست کارگران است.

تاکنون اطلاعات سپاه کارت های سه از نفر کارگران به نامهای منصور عباسی، محمدباقر باقری و جاسم بدرانی را که پس از بازداشت توسط حراست به آنجا منتقل شده و سپس آزاد شده بودند عودت نداده است و به همین دلیل آنان قادر به ورود به مجتمع پتروشیمی بندر امام نیستند. این در حالی است که امروز حراست مجتمع، کارت یکی دیگر از کارگران را مصادره کرد تا وی نیز قادر به ورود به محوطه شرکت نشود، اما با اعتراض متحدانه و شدید کارگران، ماموران حراست ناچار شدند کارت وی را پس دهند. اعمال این فشارها بر کارگران در حالی است که بنا بر اظهار کارگران، ماموران حراست برخلاف روزهای اول اعتصاب که هیچگونه تحرکی از خود نشان نمیدادند طی سه چهار روز گذشته در تجمعات کارگران حاضر شده و حرکات آنان را زیر نظر گرفته اند.

اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در حالی دهمین روز خود را پشت سر گذاشت که مهلت ۱۵ روزه مسئولین سایر پتروشیمی ها در حال پایان یافتن است. کارگران پتروشیمی بندر امام با قبول این مهلت بر سر کارهایشان باز گشته بودند. احتمال می رود در صورت خلف وعده از سوی مسئولین، در این پتروشیمی ها نیز کارگران اعتصابات خود را از سر بگیرند.

گزارش رادیو فرانسه
با ادامه ی اعتصاب کارگران، به تدریج سکوت پیرامون آن شکسته می شود. رادیو بین المللی فرانسه در بخش فارسی خود در گزارشی پیرامون این اعتصاب نوشت:
اعتصاب بیش از ۶۵۰۰ کارگر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر کماکان ادامه دارد و روز سه شنبه وارد دهمین روز خود شد. بسیاری از اتحادیه ها و تشکل های مستقل کارگری در بیانیه مشترکی پشتیبانی خود را از اعتصابیون اعلام داشته اند. علیرضا نوایی می گوید که دولت و مقامات مسئول محلی در برابر این اعتصابات سکوت پیشه کرده و کلاً منکر این مسئله میشوند که در ماهشهر اعتصابی در جریان است.
در باره خواست اصلی این کارگران اعتصابی، همچنین خواست مشترک کارگران در صنایع کشور و واکنش کارفرمایان و دولت در برابر این اعتصابات، علیرضا نوایی از فعالین اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران به رادیو بین المللی فرانسه گفته است: خواست اصلی کارگران حذف شرکت های پیمانکاری است که به صورت واسطه عمل می کنند. آنان خواستار قرارداد دسته حمعی با شرکت های بالادستی و استفاده از مزایای مندرج در قوانین کار کشور هستند. این اعتصاب در ادامه اعتصاب ۱۱ روزه در فروردین ماه سال جاری روی میدهد. درآن هنگام کارفرمایان قبول کردند که به خواست کارگران پاسخ مثبت بدهند و از آنان تا شهریور ماه امسال مهلت خواستند. کارگران با ملاحظه این امر که قصد کارفرمایان وقت کشی است از ده روز پیش اقدام به اعتصاب نمودند.

علیرضا نوایی همچنین می گوید که دولت و مقامات مسئول محلی در برابر این اعتصابات سکوت پیشه کرده و هنگامی که خبرنگاری از فرماندار ماهشهر در باره اعتصاب اخیر پرسش می کند، وی کلاً منکر این مسئله میشود که در ماهشهر اعتصابی در جریان است.

بیانیه ی مشترک سه سازمان چپ
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، اتحاد فدائیان خلق ایران و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه ی مشترکی از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر پشتیبانی کرده اند. در این اعلامیه آمده است:

از اعتصاب و مطالبات کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر حمایت می کنیم!
اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی وارد هشتمین روز خود شد. کارگران شاغل در شرکت  های پیمانی مجتمع پتروشیمی ماه شهر، بار دیگر در اعتراض به شرایط دشوار کاری و با خواست انحلال شرکت های پیمانی و برخوردارشدن کارگران از کلیه مزایای کارگران رسمی و حقوق سندیکایی ازروز ٢ مهر ماه ١٣٩٠ اعتصاب تازهای را آغاز کردهاند که تا کنون ادامه و گسترش یافته است. تعداد کارگران شرکت کننده در این اعتصاب به ۶۵٠٠ نفربالغ گردیده است. کارگران تهدید کردهاند چنانچه به خواسته هایشان رسیدگی نشود کل تولید را متوقف خواهند کرد.

کارگران مجتمع پتروشیمی به خاطر همین مطالبات در اردیبهشت ماه گذشته دست به اعتصاب زدند. اعتصاب آنان با حمایت و همراهی سایر کارگران شاغل در واحدهای فعال منطقه مواجه شد. در آنزمان مدیران و کارفرمایان قول دادند که مطالبات کارگران را حداکثر تا شهریور ماه تامین کنند و کارگران پذیرفتند که اعتصاب را موقتا متوقف کنند. اما به مطالبات آن ها پاسخ مثبت داده نشد.
طی روزها و هفته های اخیر کارگران دهها کارخانه و شرکت از جمله کارگران سد گتوند، حفاری و انرژی گستر پارس، قطار شهری اهواز، قطعات توربین شهریار، آهنگری تراکتورسازی، کاغذ پارس، کارخانه آونگان اراک و…برای تحقق مطالبه صنفی خود دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زده اند.

انحلال شرکت های پیمانی و پرداخت حقوق معوقه یکی از خواسته های کارگران است. احمدی نژاد به کارگران وعده انحلال شرکت های پیمانی را داده بود. اما او نه تنها به وعده خود عمل نکرد، بلکه در دوره ریاست جمهوری او تعداد کارگران قراردادی و شرکت های پیمانکاری به دو برابر افزایش یافت و دست آنها بیش از پیش برای استثمار شدید کارگران باز گذاشته شد. اکثریت صاحبان شرکت های پیمانی از رانت های حکومتی برخوردارند و با کارگران رفتار برده وار دارند. هزاران کارگر در گوشه و کنار کشور در حالی برای تضمین اشتغال و دریافت دستمزدهای معوقه خود مبارزه می کنند که وابستگان به حکومت سه هزار میلیارد تومان را با اتکا بر موقعیت دو لتی اختلاس می کنند و رهبر جمهوری اسلامی علنا روزنامه نگاران و رسانه هایی را که می کوشند نوری بر تاریکخانه شبکه حکومتی اختلاس میلیاردها پول کشور بیندازند تهدید به سرکوب می کند.

کارگران مجتمع پتروشیمی این بار با تجربه اندوزی از اعتصابات قبلی، کمیته اعتصاب تشکیل دادند و اعلام کردند: “ما به این نتیجه رسیده ایم که بدون ایجاد هماهنگی و تشکل یابی راه به جایی نخواهیم برد. حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته باشد بدون ایجاد تشکل و سازمان یابی، آن دستاورد هم پایدار نیست و نمی توان آن را حفظ کرد”. کمیته اعتصاب در بیانیه خود از نهادهای کارگری در داخل و خارج از کشور یاری خواسته و اعلام کرده است: “این کمیته در اولین اقدام خود و همزمان صندوق کمک به اعتصاب کارگران ماهشهر را راه اندازی کرده است. دست همه را برای همکاری می فشاریم و انتظار داریم که همه به جای اعلام حمایت فقط روی کاغذ، بطور عملی ما را برای تشکیل سندیکای کارگران ماهشهر یاری کنند زیرا هدف نهایی ما تشکیل سندیکای مستقل کارگران ماهشهر است”.

مطالبات کارگران پتروشیمی جزئی از حقوق سندیکایی آن ها است. ما از مطالبات کارگران پشتیبانی و با اعتصاب آنان اعلام همبستگی می کنیم و همه نیروها را فرا می خوانیم که همبستگی و حمایت خود را از مبارزات کارگران پتروشیمی ابراز دارند.

ارسال دیدگاه