دکتر مهرداد مشایخی درگذشت

دکتر مهرداد مشایخی از روشنفکران آزادی خواه ایران روز پنجم اکتبر بعد از سال ها مبارزه با بیماری در واشنگتن درگذشت …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۴ مهر ۱٣۹۰ -  ۶ اکتبر ۲۰۱۱

سازمان جمهوری خواهان ایران از درگذشت مهرداد مشایخی خبر داده است. مهرداد مشایخی در روز پنجم اکتبر در واشنگتن زندگی را بدرود گفته است. وی از روشنفکران آزادی خواه کشور بود که در تاسیس اتحاد جمهوری خواهان ایران نقش موثری ایفا نمود و سپس با جدایی از این تشکل، همراه با عده ای دیگر از همفکران خود سازمان جمهوری خواهان ایران را بنیاد نهاد.
دکتر مهرداد مشایخی از نویسندگان همکار «اخبار روز» بود. وی انتشار مقالات خود در اخبار روز را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرد. برای آشنایی با نظرات او می توان به آدرس زیر مراجعه کرد:
www.akhbar-rooz.com

اخبار روز درگذشت دکتر مهرداد مشایخی را به خانواده، دوستان و همرزمان وی تسلیت می گوید.

ارسال دیدگاه