تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تعطیلی برخی از کلاس های درس این دانشگاه

ظهر امروز، دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در اعتراض به بی کفایتی و سهل انگاری مسئولین دانشگاه در درگذشت آمنه زنگنه، دانشجوی فوق لیسانس رشته مهندسی پلیمر، دست به تجمعی اعتراضی زدند.

به گزارش دانشجونیوز، در این تجمع که از ساعت ١٢:٣٠ ظهر در صحن دانشگاه، جلوی دانشکده پلیمر، شکل گرفته است، صدها تن از دانشجویان شرکت کرده اند. دانشجویان با در دست داشتن عکس های مرحوم آمنه زنگنه، و به همراه داشتن دستبندهای مشکی در این تجمع شرکت کرده اند.

دانشجویان با سر دادن شعارهایی مانند “رهایی رهایی استعفا استعفا” خواهان استعفای رییس دانشگاه شدند. با پایان یافتن تجمع در جلوی دانشکده پلیمر تعدادی از دانشجویان به سمت دفتر دکتر آرزو، معاون دانشجویی دانشگاه، حرکت کردند.

همچنین بیانیه ای از طرف دانشجویان معترض و شورای صنفی دانشگاه نیز در صحن دانشگاه قرائت شده است.

تعطیلی کلاس های درس دانشگاه
تعداد زیادی از کلاس های درس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صبح امروز، به دلیل اعتراض دانشجویان به سهل انگاری مسئولین در نحوه درگذشت آمنه زنگنه و هم چنین رخ دادن حوادثی مشابه در سال های گذشته تشکیل نشده است. دانشجویان اعلام کرده اند در کلاس های نوبت عصر دانشگاه نیز شرکت نخواهند کرد.

همچنین گزارش شده است که تعداد زیادی از نیروهای اطلاعاتی و انتظاماتی با حضور در صحن دانشگاه سعی در کنترل اعتراض ها و شناسایی دانشجویان معترض دارند.

ارسال دیدگاه