۳۰۰ کارگر سد گتوند دست به اعتصاب زده اند

باز هم گروهها و احزاب خوابیده اند و از اعتراضات کارگری حمایت نمی کنند!

اتحادیه آزاد کارگران ایران:
٣۰۰ کارگر سد گتوند از از روز گذشته دست به اعتصاب زده اند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت تابلیه در سد گتوند از روز گذشته شنبه دهم مهر ماه دست به اعتصاب زده اند. 

 این کارگران که تعداد آنان حدود سیصد نفر هستند از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و تاکنون هیچ نهاد مسئولی به خواست وشکایت آنان در این رابطه رسیدگی نکرده است. سد گتوند در نزدکی شهر شوشتر قرار دارد.

ارسال دیدگاه