بعد از دریافت آنهمه موشک و توپ، ۱۷ شهر خوزستان از داشتن حتی یک سینما محروم اند!

شهرستان اندیمشک که یکی از شلوغ ترین ورودیهای استان خوزستان به شمار می رود بیش از ۱۰ سال است که سینما ندارد و مردم این شهر در این مدت حتی یک فیلم را از سینمای شهر خود ندیده اند

خبرگزاری مهر:
استان خوزستان که از آن به عنوان زادگاه نفت خاورمیانه نام برده می شود، به علت رونق فعالیتهای نفتی در آن از استانهای پیشروی کشور در بحث ساخت و ساز سینما بوده است زیرا خارجیهای دور از وطن( شاغل در صنعت نفت) به اماکنی تفریحی همانند سالنهای سینما نیاز مبرم داشتند.

به همین دلیل استان خوزستان از تعداد بالایی سالن سینما که شامل سینماهای مسقف و تابستانی(بدون سقف) می شدند برخوردار بود به گونه ای که اغلب یا همه شهرهای استان خوزستان حداقل یک سالن سینما داشتند.

با این وجود، جنگ که تمامی زیرساخت های استان خوزستان را به یک باره طعمه موشک و توپ و مین کرد اثر شوم خود را بر قامت رعنای سینماهای خوزستان گذاشت به گونه ای که در آخرین آمارهای اعلام شده، ۱۷ شهر در استان خوزستان از داشتن حتی یک سینمای عمومی هم محروم هستند.

تا قبل از سال ۱۳۵۶ حدود ۳۸ سینمای عمومی در سطح استان فعالیت داشته اند که آبادان با ۱۴ سینما از بیشترین تعداد سینما در خوزستان برخوردار بوده است. همچنین اهواز با ۹ سینما، خرمشهر با پنج سینما، دزفول، مسجد سلیمان، بهبهان و اندیمشک هرکدام با دو سینما و شهرهای شوشتر، رامهرمز و سوسنگرد نیز با یک سینما از شهرهای دارای سینما در خوزستان به شمار می رفتند.

اندیمشک اکنون به مدت ۱۰ سال است که هیچ فیلمی روی پرده های نقره ای این شهر قرار نگرفته و به گفته مالک سینما اکنون این سینما در حد یک انبار به حیات خود ادامه می دهد.

ارسال دیدگاه