ادامه اعتصاب کارگران پتروشیمی و بازداشت دو نماینده کارگران

کارگران پتروشیمی بندر امام در هفتمین روز اعتصاب، به تجمع و راهپیمایی اعتراضی خود ادامه دادند. امروز دو نفر از نماینده های کارگران بازداشت شدند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز شنبه نهم مهر ماه ۹۰ ، کار گران پتروشیمی بندر امام در هفتمین روز اعتصاب خود مطابق معمول روزهای گذشته در میدان مشرف به دفتر مرکزی این پتروشیمی دست به تجمع اعتراضی زدند و در ساعات مختلفی در این میدان اقدام به راهپیمایی و دادن شعارهای اعتراضی نمودند. کارگران امروز علاوه بر شعارهای روزهای قبل از قبیل قرارداد مستقیم حق مسلم ماست – مزایا مزایا حق مسلم ماست و…، شعار میدادند: تهدید مسئولین دیگر اثر ندارد � تا نتیجه نگیریم این کار ادامه دارد و…

بنا بر این گزارش ساعت ۳۰/۱۴ امروز مامورین جراست دو نفر از نماینده های کارگران به نامهای آقایان منصور عباسی و باقری را به دفتر حراست احضار کردند که به محض این اقدام از سوی مامورین حراست، کارگران اقدام به تجمع در مقابل درب اصلی حراست کرده و با شعار: حراست حراست، بچه ها آزاد باید گردند ، به دفاع از همکاران خود پرداختند و اعلام نمودند تا آزادی نماینده هایشان از آنجا نخواهند رفت اما در ساعت ۳۰/۱۵ دقیقه متوجه انتقال نماینده های خود به اداره اطلاعات شدند.

از سوی دیگر امروز ظریف کار مدیر عامل پتروشیمی در این مجتمع حاضر شد و ضمن برگزاری جلسه ای با مدیران پیمانکاریهای بزرگ اعلام نمود: اگر کارگران فردا کارت ساعت زدند باید بر سر کارهای خود حاضر شوند و در غیر اینصورت از کارت زدن کارگران جلوگیری بعمل بیاید. همچنین بنا بر تصمیم دیگری مدیریت پتروشیمی تلاش کرده است از فردا از حاضر شدن سرویسهای رفت و آمد کارگران بر سر کار جلوگیری نماید تا بدین ترتیب کارگران قادر به رسیدن به محل کار خود نشوند.

بنا بر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کارگرالن ایران رسیده است در فرمانداری ماهشهر برای چگونگی برخورد با اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام کمیته بحران تشکیل شده است.

کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام اعلام کرده اند از فردا برای آزادی نماینده هایشان اعتراض خود را تشدید خواهند کرد و با قاطعیت تمام تا رسیدن به خواست بر حق خود مبنی بر عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و حذف شرکتهای پیمانکاری به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواهند داد و در مقابل هیچگونه تهدید و فشاری تسلیم نخواهند شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام حمایت قاطعانه از اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام برای حذف شرکتهای پیمانکاری، اعمال فشار بر این کارگران و بازداشت دو تن از نماینده های آنان را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط نماینده های کارگران و تحقق خواستهای آنان است و بدینوسیله کارگران، نهادها و تشکلهای کارگری را به حمایت گسترده از ۶۵۰۰ کارگر اعتصابی پتروشیمی بندر امام فرا میخواند.

زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران، نهم مهر ماه ۱۳۹۰
www.etehadyh.com
—————————————————

بیانیه مشترک:
بیانیه مشترک اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان واتحادیه ى مستقل کارگران دزفول و هییت موسس کارگران کیف و کفش مهرانه هییت موسس کارگران شرکت مخابرات اندیمشک هییت موسس رانندگان مسافربر شخصى اندیمشک وحومه در اعلام حمایت از کارگران اعتصابى مجتمع هاى پتروشیمى ماهشهر و بندر امام

کارگران عزیز و متحد مجتمع هاى پتروشیمى ماهشهر و بندر امام درود برشما که براى تحقق خواسته هاى بر حقتان متحدانه و جانانه به میدان آمده اید.ما اعضاى اتحادیه ها و هییت هاى موسس یادشده مراتب حمایت قاطع خود را از شما

عزیزان اعلام میداریم و از همه ى کارگران دیگر مجتمع هاى کشور میخواهیم که از این اعتصاب حمایت کنند. درد ما طبقه ى کارگر درد مشترکى است که باید با اتحاد همه جانبه وفراگیر خود آن را درمان کنیم ما نباید فراموش کنیم که عمل هر فرد و گروهى چه در داخل و چه در خارج در قبال این کارگران معیار قضاوت نهایى آنها در مورد آن فرد وگروه در آینده خواهد بود.پس همه به یارى اعتصاب کنندگان بشتابیم تا در پیروزى آنها که پیروزى کل جنبش کارگرى ایران است نقش تاریخى خود را ایفا کرده باشیم.

با تشکر

 اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان
اتحادیه مستقل کارگران دزفول
هییت موسس شرکت تولیدى کیف و کفش زنانه مهرانه شوشتر
هییت موسس کارگران شرکت مخابرات اندیمشک
هییت موسس رانندگان مسافربرشخصى اندیمشک وحومه

ارسال دیدگاه