جمهوری اسلامی بدنام ترین حکومت جهان شناخته شد

به گزارش العربیه، برپایه نظرسنجی موسسه “ریپیوتیشن انستیتو” که مرکز آن در نیویورک است، جمهوری اسلامی در صدر بدنام ترین حکومتهای جهان شناخته شده است.

در این نظر سنجی ۴۲ هزار نفر شرکت کردند که بر پایه نتایج به دست آمده، کانادا و سوئد جایگاه اول و دوم خوشنام ترین کشورهای جهان را به خود اختصاص دادند. گزینه هایی همچون استحکام نظام سیاسی، دموکراسی، سبک زندگی و جایگاه بین المللی، از جمله سوالهایی است که در این نظرسنجی درج شده بود.

ارسال دیدگاه