صد و سه نویسنده از سراسر جهان خواهان آزادی فرانک فرید شده اند

صد و سه نویسنده ی شرکت کننده در هفتاد و هفتمین کنگره ی انجمن قلم در بلگراد با امضای نامه ای خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط فرانک فرید، نویسنده، شاعر و فعال حقوق زنان در ایران شدند.

تغییر برای برابری:
در این بیانیه آمده است: طبق اطلاعات رسیه به انجمن قلم، فرانک فرید سوم سپتامبر ۲۰۱۱ در شهر تبریز و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است و همچنین پس از بازداشت، منزل و لوازم شخصی اش تفتیش و کامپیوتر و دست نوشته هایش ضبط شده است.

خانم فرید به دلیل نوشته ها، ترجمه ها، مصاحبه ها ، دفاع از حقوق زنان و شرکت در اعتراضی مسالمت آمیز در اعتراض به مسائل محیط زیستی مرتبط با دریاچه ی ارومیه بازداشت شده است. او همکنون بدون هیچ گناهی در زندان است و نگرانی هایی در ارتباط با وضعیت سلامتی و نحوه ی نگهداری او وجود دارد.

فرانک فرید، نویسنده و ویراستاری پیشرو ست، او همچنین از نخستین فعالان کمپین یک میلیون امضا بوده است. از او یک مجموعه ی شعر در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و کتاب دیگری نیز همکنون در دست چاپ دارد. فرید در کنفرانس ها و سمینارهای زیادی در داخل و خارج از ایران حضور فعال داشته است.

انجمن قلم خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فرانک فرید از زندان است.

اسامی امضا کنندگان:

John Ralston Saul, President, PEN International

Botsford Fraser,Marian. Chair WIPC, PEN International

Schoulgin, Eugene, Vice President, PEN International

Kathman, Lucina. Vice President, PEN International

Lax, Eric, Treasurer, PEN International

Yang Lian, PEN International

Ikonya, Philo, PEN International

Arpa, Yasmin. Turkey

Magani, Mohammad, Algeria

Siems, larry, America

Niederle, Helmut, Austria

Karim, Abdul, Bangladesh

Mintegi, Laura, Basque

Radeljkovic, Zvonimir, Bosnia- Herzegovina

Durakovic, Ferida, Bosnia- Herzegovina

Aguiar, Claudio, Brazil

Costa Jungenia, Maria Cecilia, Brazil

Konstantinov, Georgi, Bulgaria

Foran, Charlie, Canada

Arenas, Carme, Catalan

Cacinovic, Nadezda, Croatian

Cudara, Angel, Cuba

Lacarda, Luis Ignacio

Marangou, Niki, Cypres

Dedecek, Jiri, Czech

Larsen, Niels Ivar, Denmark

Lohman, Jens, Denmark

Farag, Hala, Egypt

Madeha, Abu Ziad, Egypt

Seymour- Jones, Carole, England

Heawood, Jonathan, England

Lawson, Sarah, England

Martinov, Zlatoje, Esperanto PEN

Macconi, Chiara, Esperanto PEN

Kaldmaa, Katlin, Esperanto PEN

Kotjuh, Igor, Estonia

Tontti, Jarkko, Finland

Nummi, Markus, Finland

Clancier, Sylvestre, France

Pujas, Philippe, France

Rocquigny, Fanny, France

Pellas, Jackie, France

Gonzales, Tosar Luis, Galician

Wiesner, Herbert, Germany

Strasser, Johano, German

Oeser, Hans Christian, Germany

Harruna, Attah Abdulrahman, Ghana

Martin-Liao Tienchi, Independent Chinese PEN

Boland, Kay, Ireland

Mannacio, Giorgio, Italy

Jiro, Asada, Japan

Ayako, Sato, Japan

Pessemesse, Pierre, Occitan PEN

Kim Kyung Sik, Korea

Song, Young Wook, Korea

Kapriqi, Basri, Kosova

Hejab, Abdollah, Kurdish PEN

Dosky, Berivan, Kurdish PEN

Kuncius, Herkus, Lithuania

Dzeparoski, Ivan, Macedonia

Mphasi, Feggie Tiwonge, Malawia

Rodriguez, Judith, Australia

Bojang, Seedy, Australia

Ciobanu, Vitalie, Moldavia

Garnet, Vasile, Moldavia

Panday, Ram Kumar, Nepal

Raj, Prakash, Nepal

Upphoff, Manon, Netherland

Appel, Rene, Netherland

Wattie, Nelson, New Zealand

Heger, Anders, Norway

Eide, Elisabeth, Norway

Pellerin, Gilles, Canada

Carneci, Magda, Canada

Simonov, Alexey, Russia

Cracknell, Linda, Scottish PEN

Campbell, Drew, Scottish PEN

Gueye, Silarneyni, Senegal

Paunovic, Zoran, Serbia

Bajac, Vladislav, Serbia

Murin, Gustav, Slovak

Persak, Tone, Slovania

Wehelie, Amina Mussa, Somali Speaking writers

Orford, Margaret, South Africa

Mahloujian, Azar, Sweden

Larsmo, Ola, Sweden

Tornquist, Annika, Sweden

Baghlaninan, Elnaz, Sweden

Schnider, Christin, Switzerland

Ergas, Zeki, Switzerland

Hoang Bao, Viet, Switzerland

Assaad, Fawzia, switzerland

Kunthar, Tibet

Della, Rocca, Tibet

Bensedrine, Sihem, Tunisia

Gunersal, Tarik, Turkey

Kaiser, Oz Hun, Uyghur PEN

Khamrayev, Khamitzhan, Uyghur PEN

Yen, Son, Vietnam

Roelens, Xavier, Belgieum

Vermeersch, Peter, Belgieum

Chipopu, Morgan, Zambia

Lukorito Wanjala, Chris, Kenya

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.