آکسیون به مناسبت فرا رسیدن ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام!

زنجیر انسانی باشمع ،لامپ دار، در دست، در دفاع از حق زندگی انسانها، کودکان، زنان ، در بندان سیاسی و…، در مقابل جمهوری اسلامی وطنابهای اعدام آن!

در مقابل جمهوری اسلامی و طنابهای اعدام آن
به مناسبت فرا رسیدن ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام!

در ۱۳۸ کشور جهان حکم اعدام بالکل لغو شده است، و در ۳۰ کشور اجرا نمی شود!
ولی احتمال کشته شدن یک انسان در ایران توسط مجازات اعدام بیش از هر کشور دیگر جهان؛ حتی چین است!

اگر با اعدام در ایران مخالفید و می خواهید تنفر خود را از صحنه هایی که از خیابانهای ایران به جهان فرستاده می شود، اعلام کنید:
شنبه ۸ اکتبر۲۰۱۱ ،ساعت ۱۸٫۱۵ دقیقه، شهر کلن.پل دیتز از طرف هوی مارکت!

زنجیر انسانی باشمع ،لامپ دار، در دست، در دفاع از حق زندگی انسانها، کودکان، زنان ، در بندان سیاسی
و…، در مقابل جمهوری اسلامی وطنابهای اعدام آن!

مانند سال قبل در پایان مراسم، طنابهای اعدام در طول پل به آتش کشیده می شود! سنتی که آنرا تا روز لغو اعدام در ایران ادامه خواهیم داد!

جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران/کلن ۶ مهر۱۳۹۰

ارسال دیدگاه