موج دوم اعتراضات کارگران منطقه پتروشیمی بندر امام و ماهشهر

کارگران شمال خوزستان کارگران پتروشیمی بندر امام روز یکشنبه در اعتراض به عدم اجرای توافقات اخیر بین مدیریت مجتمع ها و کارگران مبنی بر لغو قراردادهای موقت وعقد قرار داد دایم دست از کار کشیدند

بنا برگزارشهای رسیده به اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان کارگران پتروشیمی بندر امام روز یکشنبه در اعتراض به عدم اجرای توافقات اخیر بین مدیریت مجتمع ها و کارگران مبنی بر لغو قراردادهای موقت وعقد قرار داد دایم دست از کار کشیدند. همچنین روز دوشنبه و با فعالیتهایی که برای هماهنگ کردن اعتراضها وگسترش آن به تمام مجتمعها صورت گرفت کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز به اعتصاب کنندگان پیوستند .کارگران تهدید کردند که چنانچه مسعولین به وعده های داده شده عمل نکنند تمام مجموعه ها اعتصاب را تا رسیدن به خواسته ها یشان ادامه خواهند داد.

لازم به ذکر است روز دوشنبه بالغ بر ۱۰۰۰۰نفر از کارگران در اعتراضها شرکت داشتند. اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان ضمن تاکید بر اهمیت تشکیل سندیکای کارگران مجتمع های پتروشیمی برای رسیدن به اهداف نهایی کارگران .آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این زمینه اعلام میکند

اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان

ارسال دیدگاه