افزایش بی‌رویه اخراج کارگران از واحدهای تولیدی

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی اظهار داشت: درحال حاضر ۵۰ درصد از مدیران واحدهای تولیدی فاقد صلاحیت هستند.
ایلنا:
علی اکبر عیوضی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از روند تدوین پیش نویس قانون کار فعلی تصریح کرد: نمایندگان کارگری مخالفت خود را با ۸۰ درصد از این پیش نویس اعلام کرده‌اند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در روند تدوین قانون کار خاطرنشان کرد: در صورتی که وزارت تعاون، ‎‌ کار و رفاه اجتماعی خواسته جامعه کارگری را در زمینه تدوین پیش نویس قانون کار نادیده بگیرد جامعه کارگری با تجمع اعتراض خود را اعلام خواهند کرد.

به گفته عیوضی، موانع تولید در کشور ۱۳ مورد است که قانون کار تنها یکی از موارد آن تلقی می‌شود.

وی یکی از دلایل افزایش واحدهای بحرانی را افزایش حجم واردات به داخل کشور اعلام کرد و افزود: به دلیل افزایش حجم واردات هر ساله شاهد افزایش بی‌رویه اخراج کارگران از واحدهای تولیدی هستیم.

ارسال دیدگاه