بازداشت فرشته شیرازی, فعال حقوق زنان

عفو بین المللی ۲۳ شهریور فراخوانی فوری برای نجات جان فرشته شیرازی داد، دراین فراخوان آمده است: فرشته شیرازی، یک فعال حقوق زنان و عضو کارزار یک میلیون امضا (معروف به مبارزه برای برابری) روز ۴ سپتامبر در شهر آمل در شمال ایران دستگیر شد.
تغییر برای برابری:
دلایل دستگیری او نامعلومند. فرشته شیرازی، مادر دو فرزند و یک فعال حقوق زنان روز ۴ سپتامبر ۲۰۱۱ بعد از اینکه به دفتر وزارت اطلاعات در آمل احضار شد دستگیر شد. دلیل اصلی دستگیری او نامعلوم است ولی گمان می رود به پرونده ای که دو سال قبل در رابطه با فعالیتهای حقوق زنانش و نوشته ها در بلاگش علیه او باز شد ارتباط داشته باشد. در این مورد عفو بین المللی او را زندانی عقیدتی می داند که صرفا بخاطر بکار بردن مسالمت آمیز حق آزادی بیان دستگیر شده است. فرشته شیرازی در حال حاضر در بخش زنان زندان آمل نگه داشته می شود و گزارش شده اجازه ندارد به خانواده اش تلفن بزند یا دیدارهایی از آنها داشته باشد. او دسترسی به وکیل ندارد.

دو سال پیش در ۲۴ و ۲۵ اوت ۲۰۰۹، فرشته شیرازی به دفتر وزارت اطلاعات در آمل احضار شد و درباره کارزار یک میلیون امضا، دوستانش در آمل، و همینطور نوشته هایش در رابطه با این کارزار در بلاگ شخصیش مورد بازجویی قرار گرفت.

کارزار یک میلیون امضا که در سال ۲۰۰۶ شروع شد، یک ابتکار ریشه دار اجتماعی متشکل از شبکه ای از افراد متعهد به خاتمه دادن به تبعیض علیه زنان در قوانین ایران است. بسیاری از فعالین بخاطر شرکتشان در این کارزار دستگیر یا مورد آزاد قرار گرفته اند.

ارسال دیدگاه