انتقال حسن ارک، فعال مدنی آذربایجان به زندان تبریز

حسن ارک بهمراه ۱۴ تن دیگر که در اطلاعات تبریز در بازداشت بسر می بردند روز گذشته به زندان اوین منتقل شدند. این زندانیان که در مراسم افطاری فعالان مدنی آذربایجان در تبریز بازداشت شده بودند دوران بازداشت خود را در اعتصاب غذا و زیر انواع فشارهای روحی و روانی گذراندند. گزارش هایی نیز از ضرب و شتم و شکنجه جسمانی آنها گزارش شده است
تحول سبز:
حسن ارک از فعالان سیاسی تبریز پس از گذراندن بیش از یک ماه بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات تبریز به زندان تبریز منتقل شد.

به گزارش رسیده به تحول سبز، حسن ارک بهمراه ۱۴ تن دیگر که در اطلاعات تبریز در بازداشت بسر می بردند روز گذشته به زندان اوین منتقل شدند. این زندانیان که در مراسم افطاری فعالان مدنی آذربایجان در تبریز بازداشت شده بودند دوران بازداشت خود را در اعتصاب غذا و زیر انواع فشارهای روحی و روانی گذراندند. گزارش هایی نیز از ضرب و شتم و شکنجه جسمانی آنها گزارش شده است.

با انتقال این ۱۵ تن به زندان تبریز ، تعدادی از بازداشت شدگان که در هفته های قبل به زندان تبریز منتقل شده بودند برای بازجویی مجدد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات تبریز منتقل شدند. از میان این بازد شدگان
وضعیت قادر نوروزی ، فرزاد مهدوی و وحید علیمرادی وخیم گزارش شده است.

همچنین بازداشت شدگان تبریز اعتصاب غذای خود را شکسته و هم اینک هیچ یک از بازداشت شدگان در اعتصاب غذا بسر نمی برد.

ارسال دیدگاه