وخامت حال فرانک فرید در زندان، پس از ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی

یکی از همبندان فرانک فرید می گوید: در نتیجه ضربات شدید وارده به فرانک، گوش چپ وی دچار مشکل شنوایی شده و با توجه به امکانات محدود پزشکی و دارویی زندان، امکان دارد این فعال فرهنگی و شاعر بنام تبریزی، ناقص العضو شود.

همبند وی که اخیرا آزاد شده می افزاید: روز اول بازداشت، خانم فرید چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا جایی که به علت وخامت حال وی به درخواست مامورین، اورژانس به محل بازداشت آمده و ساعتها زیر سرم قرار داشت.

فرانک فرید روز ١٢ شهریور ١٣٩٠ به هنگام خرید در تبریز دستگیر شده و هم اکنون نیز علیرغم آزادی همه زندانیان زن بازداشتی تجمعات اعتراضی به خشک شدن دریاچه اورومیه، همچنان در زندان به سر می برد. چندی پیش هم سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای به وضعیت وخیم وی در زندان اشاره کرده و خواستار رسیدگی فوری به این فعال مدنی شد.

ارسال دیدگاه