تایید حکم حبس و شلاق سعید وفا، از فعالان ستاد میرحسین موسوی در اراک

حکم زندان و شلاق یکی از فعالان جنبش سبز اراک و از بازداشت شدگان تظاهرات ۲۵ بهمن ماه ۸۹ ، توسط دادگاه تجدید نظر مورد تایید واقع شده و این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، باید دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق را تحمل نماید.

جـــرس:
سعید وفا، ۲۶ ساله، عضو کمپین میرحسین موسوی در اراک و ستاد صیانت از آرای اراک و ناظر صندوق رای آن استان، به دلیل حضور در تجمعات و اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری، بویژه خیزش ۲۵ بهمن در تهران، پس از بازگشت به شهر اراک احضار و بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت، تا اینکه بعد از تفهیم اتهاماتی چون “اخلال در نظم از طریق شرکت در اغتشاش های خیابانی”، “فعالیت های تبلیغی علیه نظام”، و “توهین به رئیس جمهور”، مدتی در زندان بود تا اینکه با وثیقه دویست میلیونی تا زمان دادگاه آزاد شد.

این گزارش می افزاید وی فروردین ماه امسال جهت ارائه دفاع به دادسرای شعبه یک اراک احضار شد و در نهایت اردیبهشت دو دادگاه برای وی تشکیل شد، یکی در شعبه دو دادگاه انقلاب اراک به ریاست موسوی که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و دیگری شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی اراک که به اتهام اخلال در نظم از طریق شرکت در اغتشاش خیابانی به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که ریاست دادگاه حکم حبس را تا چهار سال به تعلیق در آورد .”

بر اساس این گزارش، دادستان اراک به حکم تعلیق اعتراض کرد و درخواست تجدید نظر داد مبنی بر اینکه این فرد تعدد جرائم دارد و تعلیقی به او تعلق نمی گیرد و باید تمامی ۲ سال و ۷۴ ضربه تعزیری و قطعی باشد. در نهایت دادگاه تجدید نظر درخواست دادستان اراک را قبول کرد و حکم قطعی مبنی در ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق مورد تایید قرار گرفت. گفتنی است وکیل این فعال جنبش سبز، عبدالفتاح سلطانی، خود نیز هفته گذشته مورد بازداشت ماموران امنیتی قرار گرفت.

ارسال دیدگاه