اسماعیل هوشیار: باز هم محمودی در نیویورک!

محمود احمدی نژاد به زودی و باز هم به نیویورک میرود و سخنرانی میزند . اینکه چه بگوید زیاد مهم نیست . مهم این است که رسوم دیپلماتیک رعایت شود و سالی یک بار انبوهی اراذل سیاسی جمع شوند وراجع به رذالت تبادل نظر کنند  . محمودی که جای خود داره ، هیتلرهم اگه زنده بود در نیویورک زیر پایش فرش قرمز پهن میکردند.
hoshyaresmaeil@yahoo.com

محمودی حرف جدی نداشته و ندارد که بزند . دفعات قبل هم که رفته بود جز دادن مایه طنز به من و ما ، چیزی دیگری نداشت . داستان همجسنگرایی چیست….اون ممه رو لولو برد …پیشنهاد به اوباما برای حل مشکلات جهانی …..و شاید حرف جدیدش ماجرای ۲ گروگان امریکایی (شین باوئر و جاشوا فتال) باشد که به دلایل بشردوستان اسلامی درسال ۱۳۸۸ اول دستگیرشدند و بعد به دلایل بازهم اسلامی به ۱۶ سال زندان محکوم شدن و بعد به دلایل باز هم اسلامی قراراست آزاد شوند که البته قاطی هم دارد .

از دلایل اسلامی که بگذریم ، درحکومت اسلامی گروگانگیری موضوعی جدید نیست . در ایالات متحده کنارآمدن با هرجنایتکارو جنایتی سنتی دیرین است حتی اگر منفجرکردن مقرنیروهای خودشان باشد ، بنابراین از دلایل طرفین بگذریم . در آستانه گل آلود شدن مجدد آب سیاست ، قرار است هرنره خری و خرمرد رندی ، بسته به توان و زورش یک ماهی ویا کوسه ایی صید کند . خروج یا ابقاء نام مجاهدین درلیست دولت امریکا هم یکی از دلایل میتواند باشد . مهم نیست دلیل اصلی یا فرعی …..ولی دراصول دیپلماسی و رقص تانگو با گرگها ، ظاهرا همه قواعد بازی را بلدند . دولت امریکا ضمن بازی با هرکارتی و رعایت دیپلماسی خودش ، ولی نهایتا تصمیماتش را از جان و زندگی ۲ گروگان امریکایی مزبور و یا گروگانهای اشرفی و انسانهای دیگر شروع نمیکند .

سازمان مجاهدین هم مستمر با تظاهرات “میلیونی” دراقصی نقاط جهان آش خودش را هم میزند . خیلی ها از جمله حکومت اسلامی حاکم دوست دارند که مجاهدین در لیست بمانند و خیلی ها هم دوست ندارند . این دو دسته هرکدام دلایل خودشان را دارند . دسته دیگری هم هستند که اساسا لیست را به رسمییت نمی شناسند تا برای ورود و خروجش تب کنند . دولت و وزارت خارجه امریکا قرار است به زودی میزبان محمود احمدی نژاد در نیویورک بشود و از حالا تشکرمیکنند که حکومت اسلامی ۲ گروگان را آزاد میکند .

ما هم از صمیم قلب دوست داریم که این بازی سیاسی به گونه ایی بچرخد که علاوه بر ۲ گروگان امریکایی ، زمینه آزادی ۳۵۰۰ گروگان اشرفی و آزادی همه مردم ایران ازچنگال نفرت انگیز اسلام هم فراهم شود . ولی خواسته دل من و ما ؛ با واقعییت های سرسخت موجود در زمین سیاست تفاوت و فاصله کیفی دارد . واقعییت این است که دولت امریکا به خوبی ماهییت تروریست پرور حکومت اسلامی حاکم بر ایران را میشناسد ….امریکا پرونده تمام عملیاتهای ترور حکومت اسلامی حاکم بر ایران را مستند در اختیار دارد …..دولت امریکا ضمن شناخت مکفی از تمامییت عملکرد حکومت اسلامی و ترورهای ۳۳ سال گذشته اش و عملکرد سازمان مجاهدین هم…. کماکان به بازی خودش ادامه میدهد . این غول ۳۰۰ ساله نرگدا ، درجهت منافع خودش ، نه به بازیهای کودکانه حکومت اسلامی نظری جدی دارد و نه به کلیه همکاریهای سیاسی و نظامی و همه جانبه رجوی در عراق با پنتاگون ، با نام سیاست خط موازی….به قول معروف : درزمین سیاست وقتی ارزشها عوض میشوند ؛ عوضی ها با ارزش میشوند .

برای دولت امریکا سیاست و عدالت ۲ روی سکه ایی هستند که هرآینه میتواند زیرورو شود . همه چیز بستگی به قطراسکناسش دارد ! تا به امروز که حفظ حکومت اسلامی درصدرمنافع و خواسته هایش در منطقه بوده است !

بنابراین محمود احمدی نژاد درآستانه سفرش به نیویورک ؛ ضمن دادن گوشی حقوق بشراسلامی برای آزادی ۲ گروگان امریکایی …..و ضمن دادن هرپیشنهادی به اوباما برای ریدن دسته جمعی به جهان ، …..جا دارد نگرانی خودش را از بابت خشم مردم و یا تحولات منطقه ایی ابراز کند تا کاری که زیاد هم موضوع جدی ذهنش ، حداقل در قدم اول نیست .

اسماعیل هوشیار
۲۳ شهریور۱۳۹۰
۱۴ سپتامبر۲۰۱۱
info.tipf.www

ارسال دیدگاه