بزرگترین سرقت تاریخ از ایرانیان توسط باند رهبری

گزارش کامل بی بی سی از بزرگترین سرقت دیجیتالی و جرم اینترنتی توسط دولت و باند رهبری

بالای ۳۰۰ هزار کاربر مورد سرقت قرارکرفتند. سارقان خود را فداییان رهبر ( خامنه ای)‌میدانند. تمامی کاربران چه با vpn چه بدون vpn به سرقت رفته اند. امکان این سرقت توسط دولت و سازمان رهبری است .نمایش نقشه جغرافیایی سرقت شامل ایران اروپا و آمریکا.

ارسال دیدگاه