اعلام آتش بس یک طرفه پژاک

در حالی که روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز اعلام کرد که تا نابودی حزب حیات آزاد کردستان جنگ را ادمه می دهد. بالاترین ارگان پژاک مجلس حزب حیات آزاد کردستان با صدور بیانیەایی اعلام آتش بس یک طرفه نمود.

کردانه:
در ابتدای این بیانیه چنین آمده است “جمهوری اسلامی همواره در مقابل مبارزات این حزب به جای “چارەیابی دمکراتیک مسئله کرد” به عملیات گسترده نظامی روی آورده است. “بویژه طی سال اخیر هیچ گونه عملیات گریلایی را انجام نداده ایم. همیشه بر این باوریم که چاره یابی مسئله کرد، نه از طریق راهکارهای جنگ و خشونت بلکه از طریق راهکارهای دموکراتیک و صلح طلبانه تحقق خواهد یافت و در این راستا دیالوگ و گفتگو را مبنا قرار داده ایم.”

در ادامەی این بیانیه آمده است: “علی رغم همه تلاشهای صلحطلبانه مان، دولت ایران طی سال گذشته، اجرای احکام اعدام را ادامه داد، شکنجه ها را گسترش داد، سرکوب و فشار بر خلق را افزایش داده و عملیات های نظامی را به مراتب گسترده تر ادامه دادند. بویژه اخیرا و در تاریخ ۱۶-۷-۲۰۱۱ نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران با هدف از میان برداشتن و تصفیه جنبشمان، عملیات بسیار گسترده نظامی را به انجام رسانید و در نتیجه آن درگیریهای شدیدی بوقوع پیوست. نیروهای گریلایی حزبمان در مقابل این یورشها مقاومتی تاریخی نشان داده ودولت ایران درک نمود که با خشونت و یورش به اهداف خود دست نخواهد یافت. در نتیجه این مقاومت پیروزی عظیمی به دست آمده و دستاوردهای سیاسی هنگفتی برای خلق کرد آفرید.”

شوراری رهبری پژاک در این بیانیه ضمن اشاره به میانجیگری برخی از جناح ها و شخصیت های دوست میان دولت ایران و حزب حیات آزاد کردستان و همچنین اعتقاد به درپیش گرفتن راه حل صلح جویانه اعلام آتش بس نموده است. این آتش بس از بعد از ظهر دوشنبه ۵ سپتامبر ساعت ۱۲ اجرا خواهد شد.

پژاک در بارەی عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به این آتش بس هشدار داده و می نویسد: “در وضعیت برعکس آن در مقابل هر گونه رخداد آتیه، جمهوری اسلامی ایران مسئول خواهد بود. امیدواریم که این تصمیم مان در خدمت صلح و ثبات و حل دموکراتیک مسائل باشد”.
در حالی پژاک این اتش بس را اعلام کرده است که به بنا به نوشته سایت مستقل هاولاتی صبح امروز نیروهای پژاک یک پایگاه نظامی در منطقەی “ربط” واقع در شهرستان سردشت را به تصرف خود درآوردەاند. هاولاتی به نقل از یک منبع مطلع می افزاید: “در این درگیری پاسداران فرار کردند و اعضای پژاک بدون مواجه با هرگونه مقاومتی، اقدام به تصرف پایگاه نمودند.”

ارسال دیدگاه