اسکار الیورا: چه آموختیم؟

صنایع کوچک و پراکنده، بخش وسیعی از نیروی کار را درون خود به کار وا می دارند؛ به خصوص در کشور های توسعه نیافته این امر بیش از هر چیز به چشم می‌خورد، کارگاه های زیر ۵۰ نفر در ایران حق تشکل و یا حتا همان تشکیل انجمن اسلامی وابسته به کارفرما را هم ندارند. کارگران در این کارگاه ها به شدت استثمار شده و اغلب با حقوقی کمتر از حداقل حقوق رسمی مشغول به کار هستند. وجود قرارداد سفید امضا و یا دریافت سفته از کارگر در هنگام استخدام، امری معمول است. در این کارگاه‌ها کارگران با کوچکترین بهانه ای اخراج شده و کارگری ارزان تر جای آنها را می گیرد. ایجاد تشکل در میان این کارگران، به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا اغلب کار آنان ثابت نیست و گاه در یک سال، در چند کارگاه مجبور به کار می شوند. مساله تشکل این کارگران، همواره مساله ای مهم برای فعالان کارگری بوده است. استفاده از تجربیات کارگران دیگر کشورها، در این زمینه می‌تواند راهگشای کارگران و فعالان کارگری باشد. (دنباله…)

بهرام رحمانی: سیدعلی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی نیاز به کمک مالی دارد؟!

در ماه های اخیر برخی از نشریات و رسانه های نزدیک به دفتر آیت الله خامنه ای، گفته ها و خاطراتی را به نقل از تعدادی از اعضای تیم حفاظت از خامنه ای منتشر کرده اند که در آن ها تلاش شده تا از او «شخصیتی مهربان»، «صمیمی» و «مرم دوست» به تصویر کشیده شود. به خصوص گفته شده است که او، در فقر و سادگی زندگی می کند و حتی برخی مواقع از اطرافیان خود، برای گذران زندگی پول هم قرض می کند؟! شنیدن و خواندن چنین خبری، «دل» آدم را به «درد» می آورد؟ چگونه رهبر یک کشور ۷۵ میلیونی، با درآمدهای کلان، این همه در فقر و نداری زندگی می کند؟ (دنباله…)

اینجا خاوران است

تصاویری از خاوران  ادامه »