پاسخ صریح کارشناس مسائل افغانستان در یک برنامه زنده تلویزیونی به دخالت ایران و پاکستان در افغانستان

دیگه جرات نمی کنند در” آزادترین کشور دنیا” پخش مستقیم داشته باشند

ارسال دیدگاه