روایت ها درباره تجاوز در زندان های جمهوری اسلامی – دهه شصت و پس از آن

تجاوز شکنجه ای مضاعف علیه زنان زندانی سیاسی است. اوج فاجعه در دهه شصت گزارش شده است. دهها خاطره, یاد و اعتراف منتشر و علنی شده است. امیال حیوانی – جنسی مزدوران ولایت خمینی بنام شریعت و مذهب علیه زنان مبارز و قهرمان اسیر اعمال شد و توجیه قانونی و دینی آن نیز از سوی رهبران جمهوری ننگین اسلامی بشکل فتوی صادر شد.

http://www.lajvar.se/pdf/ravayate-zendan-tajavoz.pdf

منبع: www.gozareshgar.com

ارسال دیدگاه