تنها ۱۰ درصد از کارگران ساختمانى تحت پوشش بیمه هستند

دبیر کانون شوراهاى اسلامى کار استان تهران اعلام کرد:‌ در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از کارگران ساختمانى تحت پوشش بیمه تامین اجتماعى قرار گرفتند. ایلنا:
على اکبر عیوضى در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به عدم اجراى سریع قانون خاطرنشان ساخت: به علت عدم دریافت کارت مهارت از سوى کارگران بخش قابل توجهى از کارگران ساختمانى تحت پوشش بیمه قرار نگرفتند.
دبیرکانون شوراهاى اسلامى کار استان تهران خواستار اجراى سریع قانون از سوى سازمان تامین اجتماعى شد و خاطرنشان ساخت: کارگران ساختمانى در صورتى که تحت پوشش بیمه قرار بگیرند از امنیت شغلى پایدارى در کشور برخوردار خواهند شد.
عیوضی‎ در خصوص سیاست واگذارى سهام عدالت به کارگران تصریح کرد:‌ در حال حاضر روند اجرایى طرح متوقف شده است.

ارسال دیدگاه