دست‌های کاریکاتوریست را شکستند

علی فِرزات ۶۰ ساله، کاریکاتوریست سیاسی معروف سوریه و ریس انجمن کاریکاتوریست های عرب است روز ۲۵ اگوست ۲۰۱۱ (۳ شهریور) شبه نظامیان سوری او را ربودند و در مکانی خلوت پس از کتک زدن شدید، هر دو دستش را شکستند.

(Ali Ferzat)

1071410-1358541.jpg

علی فِرزات ۶۰ ساله، کاریکاتوریست سیاسی معروف سوریه و ریس انجمن کاریکاتوریست های عرب است روز ۲۵ اگوست ۲۰۱۱ (۳ شهریور) شبه نظامیان سوری او را ربودند و در مکانی خلوت پس از کتک زدن شدید، هر دو دستش را شکستند.

ali ferzat.jpg

185351_268765693135064_198228536855447_1174280_1174272_n.jpg

2454.imgcache.jpg


8-www.ward2u.com-ali-farzat-1.jpg

100517150914.jpg

110203223043.jpg

110824142050.jpg

T_e7be486a-8377-444a-94b0-2bc5cddba523.jpg

ferzat-1.jpg

100328173056.jpg

11020514502.jpg

100517151621.jpg

110224231325.jpg

سایت علی فِرزات
www.ali-ferzat.co

ارسال دیدگاه