یورش وحشیانه و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۶ زندان گوهردشت کرج

در طی چند روز گذشته ضرب وشتم و فشارهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی هم وطن کرد در بند ۶ زندان گوهردشت کرج شدت یافته است

طی یورشی که پاسداربندها به دستور خادم معاون زندان صورت گرفت زندانیان سیاسی محمد برقی و کمال ملائی مورد ضرب و شتم وحشیانه آنها قرار گرفته و سایر زندانیان سیاسی در این بند مورد اهانت و بدرفتاری و تهدید آنها قرار گرفتند.

در حال حاضر تعدادی از زندانیان سیاسی کرد در بند ۶ زندان گوهردشت کرج کنار زندانیان عادی و خطرناک نگهداری می شوند.اسامی بعضی از آنها به قرار زیر می باشد:انور خضری،کامران شیخی،هادی امینی،جهانگیر سهرابی،محمد برقی،پرویز عثمانی،لایق کردپور،کمال ملائی و رمضان سیدی .
مدتی پیش سه زندانی سیاسی کرد به نام های انور خضری ،رمضان سیدی و کامران شیخی در اعتراض به نگهداری آنها در میان زندانیان عادی و خطرناک،رفتارهای وحشیانه و عدم انتقال به سالن زندانیان سیاسی چند هفته در اعتصاب غذا بسر بردند.

خادم معاون زندان گوهردشت کرج که از شکنجه گران این زندان می باشد بجای رسیدگی به خواسته های به حق آنها ،آنها را مورد تهدید و ضرب وشتم و اذیت وآزار قرار می دهد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به زندانیان بی دفاع مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برای بازدید از زندانها ، ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران و ارائۀ آن به سازمان ملل متحد می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۰۲ شهریور ۱۳۹۰ برابر با ۲۴ اوت ۲۰۱۱
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

ارسال دیدگاه