ناصر فیض: هرگز قلم به مدح شمایان نمی‌زنم

حتی اگر دو دست مرا هم قلم کنید (دنباله…)

مکارم‌شیرازی خواستار نظارت “طلاب و فضلا” بر رادیو و تلویزیون شد

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید گفته است که بعضی برنامه‌های رادیو و تلویزیون به ”عرفان کاذب“ گرایش دارد و شنیده است که این سازمان ”ذکری یاد داده است که عجیب و وحشتناک است.“ (دنباله…)

تقی روزبه: لیبی، با چشمی گریان و با چشمی خندان!

بی تردید، سرنگونی هردیکتاتوری ی مسرت بخش است و قاعدتا مردمی که بتوانند طومار استبدادی  ۴۲ ساله را که مثل هر مستبدی سودای موروثی کردن قدرت در خانواده خود را داشت، در هم به پیچند، قاعدتا باید آمادگی بیشتری برای تمرد در برابر سربر کشیدن استبداد جدید را داشته باشند. (دنباله…)

نظام جلالی: آنارشیسم, دولت, سرمایه داری و وضعیت جنبش آنارشیستی در ایران

از آنجائی که دولتها در مواقع ضروری دست به سرکوب گسترده و وحشیانه مردم می زنند و در این زمینه نیز استثنائی وجود ندارد در نتیجه در عمل و به طور طبیعی بسیاری از انسانها خودشان به این حقیقت رسیده اند و توهمی به هیچ دولتی ندارند و می دانند که هر دولتی در صورت لزوم با ابزار سرکوبش جنبشهای سیاسی و اجتماعی را تحت نام شورش و قانون شکنی سرکوب خواهند کرد . در واقع کارکرد اصلی پلیس ,ارتش, قوه قضائیه, قانون و زندان دولتها حفظ قدرت حاکمیت و در صورت لزوم سرکوب شهروندان است (دنباله…)

پیرامون مسایل و معضلات جنبش کارگری امروز

نوشته ی حاضر چکیده ی بحث و تبادل نظر عده ای (۱۲ نفر) کارگر شاغل و بازنشسته ای است که سال های طولانی در بخش های مختلف صنعت کار و زندگی کرده اند (دنباله…)

صدیق اسماعیلی: مروری کوتاه بر سیر تصویب قوانین و مقررات کار در ایران

 مواد مندرج در قانون کار مصوب کنگره دوم حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۰۶ عبارت بود از: به رسمیت شناختن اتحادیه‌هاى کارگرى از سوى دولت و صاحبان صنایع، حق اعتصاب و آزادى نشریات کارگران، برقرارى هشت ساعت کار در روز، منع کار شبانه زنان و کودکان، منع استخدام کودکان زیر ۱۴ سال، برقرارى مرخصى با استفاده از حقوق براى زنان باردار (چهار هفته پیش و چهار هفته پس از زایمان)، مشارکت شوراهاى کارخانه در تنظیم روابط کارگران و مدیریت کارخانه‌ها، پذیرفتن اصل مذاکره دسته‌جمعى کارگران با کارفرمایان، تعیین حداقل دستمزد توسط اتحادیه‌هاى کارگری، برقرارى چهل و دو ساعت کار در هفته، برقرارى دو هفته مرخصى سالانه براى کارگران و کارمندانى که حداقل شش ماه سابقه کار دارند، منع کارفرمایان از جریمه نقدى کارگران و … (دنباله…)

یورش وحشیانه و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۶ زندان گوهردشت کرج

در طی چند روز گذشته ضرب وشتم و فشارهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی هم وطن کرد در بند ۶ زندان گوهردشت کرج شدت یافته است (دنباله…)