آنچه که گذشت

مروری سریع بر ۳۲ سال گذشته با استفاده از تصاویر مطبوعات و عکس‌های رخدادها و با بهره‌گیری از موسیقی«از کرخه تا راین» اثر جاودانه مجید انتظامی

ارسال دیدگاه