وضعیت نامناسب رمضان سعیدی و هادی امینی، دو زندانی سیاسی کرد

رمضان سعیدی و هادی امینی، دو زندانی سیاسی کرد، به همراه ۱۶ زندانی سیاسی دیگر در حسینیه اندرزگاه شش زندان رجایی شهر نگهداری می شوند. در این مکان حتی زندانیان جای کافی برای خواب ندارند و به صورت نوبتی می خوابند.

به گزارش کلمه، این زندانیان در این بند که بدترین و نامطلوب ترین بخش این زندان محسوب می شود، به همراه تعدادی دیگر از زندانیان عادی نگهداری می شوند و از نظر شرایط بهداشتی و رفاهی وضعیت بسیار نامناسبی دارند. هادی امینی، زندانی سیاسی کرد، در این شرایط دشوار به نارسایی کلیوی مبتلا شده است و همبندان امینی به شدت نگران سلامت وی هستند.

با اینکه او بارها درخواست مراجعه به بیمارستان و حتی بهداری زندان را مطرح کرده است، اما هر بار مسوولان به این خواسته او بی توجهی نشان می دهند و او در شرایط جسمی بسیار نامناسبی در زندان به سر می برد.

ارسال دیدگاه