ایران جزو دو کشور دارای بیشترین میزان قاچاق سیگار در جهان است

دکتر ابوالفضل جاریانی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت قاچاق سیگار در دنیا و ایران اشاره کرد و افزود: ایران نیم درصد از سهم بازار جهانی فروش دخانیات را دارد در حالی که یکی از دو کشور دنیاست که بالاترین میزان قاچاق سیگار را دارد.

مهر
عضو کمیته کشوری هم پیمانی در مبارزه با بیماریهای تنفسی گفت: تنها دو کشور ایران و برمه هستند که بیشترین میزان قاچاق سیگار در میان سایر کشورهای جهان را دارند.
دکتر ابوالفضل جاریانی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت قاچاق سیگار در دنیا و ایران اشاره کرد و افزود: ایران نیم درصد از سهم بازار جهانی فروش دخانیات را دارد در حالی که یکی از دو کشور دنیاست که بالاترین میزان قاچاق سیگار را دارد.
وی از چین که ۳۲٫۷ درصد سهم بازار جهانی مواد دخانی دارد، به عنوان اولین کشور جهان نام برد که بالاترین سهم را در این بازار دارد و گفت: بعد از چین، کشورهای فیلیپین و موریس قرار دارند.

جاریانی ادامه داد: درآمد یک سال شرکتهای بزرگ مواد دخانی جهانی معادل ۲۰ سال فروش نفت خام ایران است.
عضو کمیته کشوری هم پیمانی در مبارزه با بیماریهای تنفسی افزود: سالیانه ۶۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود که ۲۴ میلیارد آن از طریق قاچاق وارد کشور می شود. به طوریکه ۴۲ درصد میزان مصرف سیگار در ایران مربوط به سیگارهای قاچاق است.
وی با انتقاد از حذف سودبازرگانی سیگارهای وارداتی توسط دولت، گفت: به رغم تعهدات بین المللی که داریم، در سال ۹۰ شاهد کاهش میزان مالیات سیگارهای وارداتی از ۴۰ به ۲۰ درصد و سیگارهای تولید داخل از ۲۰ به نیم درصد هستیم.

ارسال دیدگاه