بیانیه اعلام موجودیت، اعضای هییت موسس برای تشکیل سندیکای کارگران زن شرکت کیف و کفش زنانه ی مهرانه شوشتر

این بیانه ی اعلام موجودیت هییت موسس برای تشکیل سندیکای کارگران زن شرکت تولیدی کیف وکفش مهرانه شوشتر است

شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی:
ما کارگران این شرکت تولیدی از تبعیضی که بواسطه ی زن بودنمان بر ما روا داشته اند همواره در رنج بوده ایم و بر علیه آن مبارزه کرده ایم اما این مبارزه به دلیل متشکل نبودن و نداشتن ارتباطات لازم با فعالین کارگری و ارگانها و سازمان های بین المللی کارگری به جایی نرسیده است.

ما در حالت مساوی به لحاظ کاری و شغلی نسبت به مردان حقوق بسیار کمتری میگیریم و تازه از اهرم حجاب نیز در محیط کار به عنوان حربه ای برای سرکوب ما کارگران زن استفاده می شود با خود متعهد شده ایم که برای تساوی حقوق و برداشتن تبعیض و رسیدن به اهداف و مطالبات طبقاتی مشترک تلاش کنیم ما در این راه به یاری همه ی کارگر و فعالین کارگری و نهاد های بین اللمللی کارگری نیاز مندیم. امیدواریم روزی برسد که مسئولین محترم کشورمان رعایت حق و حقوق همه ی کارگران به خصوص کارگران زن را بر طبق موازین پذیرفته شده ی کارگری بین المللی سر لوحه ی کار خود قرار دهند.

ارسال دیدگاه