تراکم بی سابقه زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین

در حالی که بند ۳۵۰ زندان اوین با جمعیتی بیش از ۲۰۰ نفر امکان پذیرش و اسکان زندانیان جدید را ندارد، اما این بند هر روز شاهد ورود زندانیان سیاسی جدیدی است که به علت نبود فضای کافی جهت اسکان، ناچار شب ها را در کف اتاق ها به صبح می رسانند.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی:
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در حالی که آمار بند ۳۵۰ زندان اوین تهران از مرز ۲۰۰ نفر گذشته است، اما به علت اجرای احکام محکومیت بسیاری از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات جتجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ و همچنین عاشورای آن سال، این بند طی هفته های اخیر شاهد افزایش بی سابقه تعداد زندانیان سیاسی بوده است.

بسیاری از این زندانیان جدیدالورود علیرغم وجود اتاق های خالی در طبقه بالای بند ۳۵۰، در طبقه پایین و به صورت کف خواب اسکان داده شده اند، به نحوی که در حال حاضر هر کدام از اتاقهای طبقه پایین دارای حداقل چندین کف خواب می باشند که این امر باعث تراکم و مشکلات عدیده در طبقه پایین گردیده است.

گفتنی است علیرغم این وضعیت، اعلایی رئیس جدید بند ۳۵۰ که چندی است به جای بزرگ نیا منصوب گردیده، با وجود خالی بودن حداقل ۳ اتاق در طبقه بالا، با اسکان زندانیان جدید در یکی از اتاق های مذکور و کاهش تراکم در طبقه پایین موافقت ننموده و بر سیاست ریاست زندان و دادستان تهران مبنی بر اسکان زندانیان اصلاح طلب در طبقه بالا و جدا سازی شائبه برانگیز آنان از سایر زندانیان سیاسی اصرار می ورزد.
افزودنی است تعداد زندانیان سالن پایین در حال حاضر بیش از ۱۴۰ نفر و سالن طبقه بالا حدود ۶۰ نفر می باشد.

ارسال دیدگاه