هیلا صدیقی در فیس بوکش از برگزاری دادگاهش در این هفته خبر داد

حمایت حمایت حمایت………

 این هفته دادگاه دارم مشغول نوشتن دفاعیه هستم… خلاصه ی کیفرخواست و پرونده را خواندم و باید اعتراف کنم انصافا غیر مغرضانه و مصالحه آمیز بود هرچند هیچ کدام از اتهامات را نمی پذیرم و معتقدم کاری خلاف قانون نکرده ام …کلک زبان بریده حافظ در انجمن /با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد

 

ارسال دیدگاه