سه سال حبس تعلیقی برای مهدی جلیل‌خانی روزنامه‌نگار زنجانی

مهدی جلیل‌خانی پیش‌تر با قرار وثیقه‌ی ۴۰۰ میلیون ریالی آزاد شده بود

ابلاغ محکومیت قطعی روزنامه‌نگار زنجانی در روز خبرنگار
مهدی جلیل‌خانی رسانه‌نگار زنجانی و نویسنده و منتقد ادبی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با یورش به منزل پدری‌اش در دی‌ماه ۸۸ توسط مأموران اداره‌ی کل اطلاعات استان زنجان بازداشت شد، اکنون حکم قطعی سه سال حبس تعلیقی خود را در روز خبرنگار (۱۷ مرداد) دریافت کرده است.

جلیل‌خانی به اتهام واهی توهین به رهبری در مردادماه ۸۹ به دو سال حبس تعلیقی از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب شهرستان زنجان محکوم شد و در شهریورماه‌‌ همان سال به اتهام تشویش اذهان عمومی از سوی شعبه‌ی ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی زنجان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردید.

در اعتراض به احکام صادره، دادگاه‌های تجدیدنظر به ترتیب در آبان‌ماه ۸۹ و مردادماه ۹۰ رأی به تأیید احکام پیشین دادند، با این تفاوت که اکنون شعبه‌ی دوم دادگاه تجدیدنظر، در روز خبرنگار حکم یک سال حبس تعزیری وی را به یک سال حبس تعلیقی تخفیف داده است.

گفتنی است مهدی جلیل‌خانی پیش‌تر با قرار وثیقه‌ی ۴۰۰ میلیون ریالی آزاد شده بود.

بوی کاغذ
www.jmahdi.com

ارسال دیدگاه