حذف ۲۳ رشته دانشگاه علامه در کنکور ۹۰ / اسامی رشته های حذف شده

بر اساس اعلام دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص ظرفیت های پذیرش این دانشگاه در کنکور امسال، ۲۳ رشته از این دانشگاه نسبت به آمار سال گذشته از لیست پذیرش دانشجوی کارشناسی حذف شده اند.
گزارش خبری مهر:

آمار رشته های دانشگاه علامه طباطبایی در کنکور امسال
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۰ دانشگاه علامه طباطبایی در رشته های حقوق، زبان و ادبیات عربی، زبان وادبیات فارسی، الهیات ومعارف اسلامی (علوم قران وحدیث)، مدیریت بیمه اکو و مدیریت جهانگردی هر کدام با پذیرش ۳۰ نفر در کنکور ۹۰ دانشجو می پذیرد.

این در حالی است که براساس دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۸۹، دانشگاه علامه طباطبایی در ۲۹ رشته پذیرش دانشجو داشت.

رشته های دانشگاه علامه طباطبایی در کنکور سال گذشته
رشته های حقوق، راهنمایی و مشاوره (مشاوره)، روابط عمومی، روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، روزنامه نگاری، زبان و ادبیات عربی، زبان وادبیات فارسی، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی)، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)، علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)، علوم تربیتی (آموزش وپرورش پیش دبستانی و دبستانی)، علوم تربیتی (تکنولوژی اموزشی)، علوم تربیتی (مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی) از جمله این رشته ها بود. 

ردیف رشته های سال ۸۹ نام گرایش ظرفیت پذیرش رشته های سال ۹۰ ظرفیت پذیرش
۱  حقوق  - ۲۵ نفر حقوق ۳۰ نفر
 ۲  راهنمایی ومشاوره  مشاوره ۲۵ نفر حذف  
 ۳  روابط عمومی  - ۲۵ نفر حذف  
 ۴  روانشناسی  اموزش کودکان استثنایی ۲۵ نفر حذف  
 ۵  روزنامه نگاری  - ۲۵ نفر حذف  
 ۶  زبان وادبیات عربی  - ۲۵ نفر  زبان وادبیات عربی ۳۰ نفر
 ۷  زبان وادبیات فارسی  - ۲۵ نفر  زبان وادبیات فارسی ۳۰ نفر
 ۸  علوم اجتماعی  برنامه ریزی اجتماعی ۲۵ نفر حذف  
 ۹  علوم اجتماعی  پژوهشگری علوم اجتماعی ۲۵ نفر حذف  
 ۱۰  علوم اجتماعی  تعاون ورفاه اجتماعی ۲۵ نفر حذف  
 ۱۱ علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۲۵ نفر حذف  
 ۱۲  علوم تربیتی  تکنولوژی اموزشی ۲۵ نفر حذف  
 ۱۳  علوم تربیتی  مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی ۲۵ نفر حذف  
 ۱۴   علوم سیاسی  - ۲۵ نفر حذف  
 ۱۵  مددکاری اجتماعی  - ۲۵ نفر حذف  
 ۱۶  فلسفه  - ۲۵ نفر حذف  
 ۱۷  الهیات ومعارف اسلامی -  علوم قران وحدیث ۲۵ نفر  الهیات ومعارف اسلامی (علوم قران وحدیث) ۳۰ نفر
 ۱۸  حسابداری  - ۲۵ نفر حذف  
 ۱۹  روانشناسی بالینی  - ۲۵ نفر حذف  
 ۲۰  علوم اقتصادی   اقتصادبازرگانی ۲۵ نفر حذف  
 ۲۱  علوم اقتصادی اقتصادصنعتی ۲۵ نفر حذف  
 ۲۲  کتابداری واطلاع رسانی  - ۲۵ نفر حذف  
 ۲۳  مدیریت بازرگانی  - ۲۵ نفر حذف  
۲۴ مدیریت بیمه اکو - ۲۵ نفر مدیریت بیمه اکو ۳۰ نفر
۲۵ مدیریت جهانگردی - ۲۵ نفر مدیریت جهانگردی ۳۰ نفر
۲۶ مدیریت دولتی - ۲۵ نفر حذف  
۲۷ مدیریت صنعتی - ۲۵ نفر حذف  
۲۸ مدیریت گمرکی - ۲۵ نفر حذف  
۲۹ مدیریت هتلداری - ۱۵ نفر حذف  

علوم سیاسی، مددکاری اجتماعی، فلسفه، الهیات ومعارف اسلامی (علوم قران وحدیث)، حسابداری، روانشناسی بالینی، علوم اقتصادی (اقتصادبازرگانی)، علوم اقتصادی (اقتصادصنعتی)، کتابداری واطلاع رسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه اکو، مدیریت جهانگردی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت گمرکی، مدیریت هتلداری از دیگر رشته هایی است که دانشگاه علامه در کنکور سال گذشته در این رشته ها دانشجو می پذیرفت.

آمار رشته های حذف شده دانشگاه علامه طباطبایی برای سال آینده
این دانشگاه برای سال تحصیلی آینده در رشته های راهنمایی و مشاوره، روابط عمومی، روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، روزنامه نگاری،علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی)، علوم اجتماعی (پژوهشگری اجتماعی)، علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)، علوم تربیتی (آموزش وپرورش پیش دبستانی و دبستانی)، علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)، علوم تربیتی (مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی)، علوم سیاسی، مددکاری اجتماعی، فلسفه، حسابداری، روانشناسی بالینی، علوم اقتصادی (اقتصادبازرگانی)، علوم اقتصادی (اقتصادصنعتی)، کتابداری واطلاع رسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت گمرکی و مدیریت هتلداری دانشجو نمی پذیرد.

به گزارش مهر، ۲۳ رشته دانشگاه علامه در کنکور ۹۰ خالی از ظرفیت است.

ارسال دیدگاه