درد حاد قفسه سینه و وخامت اوضاع جسمانی حشمت الله طبرزدی در زندان رجایی شهر

به گزارش منابع حقوق بشری، حشمت اله طبرزدی، دبیر کل «جبهه دموکراتیک ایران» و سخنگوی «شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران» که در زندان رجائی شهر کرج به سر می برد، در وضعیت نا مناسبی قرار گرفته و از درد قفسه سینه در رنج است

جــرس:
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، حسن زارع زاده اردشیر، سخنگوی کمپین بین المللی آزادی مهندس طبرزدی گفته است که بر اساس اخبار رسیده از زندان رجائی شهر و نیز خانواده مهندس طبرزدی، او پس از عارضه قلبی اینک به دلیل درد قفسه سینه در رنج است و هنوز مسئولان زندان برای مداوای او اقدام قابل توجهی انجام نداده اند .

علی طبرزدی، فرزند مهندس طبرزدی در گفتگو با ارگان کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی گفته است که آخرین ملاقات پدرش با خانواده پنج شنبه گذشته بوده که در طی آن پدرش از عدم رسیدگی به وضعیتش گله کرده است . به گفته علی طبرزدی، ناخن های دست پدرش به حالت نرم و پوسیده در آمده و می ریزد و از طرف دیگر بینائی اش دچار مشکل شده است .

سخنگوی کمپین بین المللی آزادی مهندس طبرزدی و دبیر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی گفت مقامات زندان باید هر چه سریع تر برای درمان آقای طبرزدی او را به بیمارستانی در بیرون از زندان منتقل کنند .

ارسال دیدگاه