یک سال حبس تعزیری برای بابک حسینی از فعالین سیاسی آذربایجان

بابک حسینی فعال مدنی آذربایجانی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب تبریز به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.

خبرگزاری هرانا:
بابک حسینی که در تاریخ یازده فروردین امسال با دستور هاشم زاده قاضی شعبه چهار دادسرای تبریز از طرف نیروهای اداره اطلاعات دستگیر شده بود پس از محاکمه به یک سال حبس محکوم گردید. به گزارش آذوح قاضی حملبر رئیس شعبهٔ یک دادگاه انقلاب تبریز پس از محاکمه بابک حسینی در تاریخ ۳/۵/۹۰ با حضور وی و وکیل مدافع ایشان موسی برزین خلیفه لو، بابا حسینی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است.

ارسال دیدگاه