بی خبری از هاشم خواستار پس از جلوگیری از آزادی

از یکشنبه گذشته که خواستار به صورت تلفنی از سالن ۱۰۲ اندرزگاه ۵ زندان وکیل آباد با خانواده اش تلفنی صحبت کرده بود تا کنون هیچ خبری از وی در دست نمی باشد و تنها مقامات قضایی به خانواده وی گفته اند که وی به با زداشتگاه اطلاعات منتقل شده است.‬ 

جرس:
خواستار در زندان وکیل آباد به بیماری گوارشی مبتلا شده  که در هفته های اخیر تشدید شده است و اکنون این بیخبری از وضعیت و محل نگهداری وی ، باعث نگرانی های شدید خانواده وی شده است.‬ در پی بازداشت غیرقانونی مهندس هاشم خواستار و ممانعت از ازادی وی در حالیکه محکومیت دو ساله این فعال صنفی به پایان رسیده است ، فعالان سیاسی و مدنی با حضور در منزل آقای خواستار از خانواده وی دلجویی کردند.

به گزارش جرس در روزهای اخیر حسین مرعشی و فائزه هاشمی نیز همانند جمع دیگری از فعالان سیاسی به دیدار خانواده آقای خواستار رفتند و ادامه نگهداری آقای خواستار در بازداشتگاه های امنیتی را محکوم کردند و خواهان آزادی این معلم دربند ۵۹ ساله شدند.

ارسال دیدگاه