سن اعتیاد در ایران به ۱۳سال رسیده است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در حال حاضر سن اعتیاد در کشور به ۱۳ سال رسیده است.

ایسنا:
سید رضا نقیب السادات در همایش بزرگ پیشگیری از آسیب های اجتماعی پدیده اعتیاد و طلاق که در ساری برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر شکل آسیب های اجتماعی تغییر کرده و دامنه پدیده اعتیاد گسترده شده است. وی با بیان اینکه دو میلیون نفر در کشور به صورت رسمی از مواد مخدر مصرف می کنند، گفت: در حال حاضر سن اعتیاد در کشور به ۱۳ سال رسیده است و اکثر معتادان کشور زیر ۱۹ سال هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران تصریح کرد: فرد به دلیل فرار از برخی مشکلات معتاد می‌شود که در صورت کاهش یا قطع مواد مخدر دچار مشکلات ناراحت کننده‌ای می شود.

به گفته نقیب السادات، اعتیاد در سه مرحله آشنایی ، میل به افزایش مواد مخدر و اعتیاد شکل می گیرد.
وی با اشاره به اینکه احساس تنهایی افراد در خانواده مهمترین علت گرایش افراد به اعتیاد است افزود: نوع تعامل والدین با فرزندان، احساس تعارض با اعضای خانواده، اضطراب شدید حتی اشتغال والدین از دیگر علل گرایش افراد به اعتیاد است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: تسکین آلام و دردها از دیگر علل گرایش به اعتیاد است که این مساله سبب تقویت انگیزه افراد به مواد مخدر می شود.

ارسال دیدگاه