چگونه پناهجویان را در سوئیس دیپورت میکنند

پشت دیوارهای زندان پناهجویان، بازسازی صحنه های دیپورت پناهجویان در سوئیس
این فیلم توسط سازمان augenauf، یک سازمان مدافع حقوق پناهندگی در سوئیس و با هدف برجسته کردن ابعاد غیر انسانی برخورد با پناهجویان در پشت درب های بسته ساخته شده است. این فیلم صحنه های بازسازی شده از دیپورت پناهجویان توسط دولت سوئیس میباشد. این صحنه ها بر اساس مصاحبه با تعداد زیادی از افراد و شاهدینی که شخصا درگیر وظایف پروسه دیپورت پناهجویان بوده اند، و همچنین براساس تحلیل از مواد اموزشی که توسط پلیس استفاده میشود تنظیم شده است.

هر کسی که در سوئیس بطور غیرقانونی زندگی کرده و از بازگشت داوطلبانه به کشور خود سرباز زند در خطر دیپورت با چنین اشکالی مواجه است. مستقل از اینکه وی در تمام دوران زندگی خودش حتی مرتکب هیچ عمل غیرقانونی و خلافی نشده باشد.

ارسال دیدگاه