پیش نویس اصلاحیه قانون کار، تهاجم جدیدی به کارگران است

قانون کار موجود، که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، دست کارفرما را برای قرارداد موقت باز گذاشت. قرارداد های موقت کار، که تا آن سال، بسیار محدود بود و درصد اندکی از کارگران را شامل می شد، به سرعت گسترش یافت. هم اکنون حدود نود درصد نیروی کار، مشمول قرارداد موقت هستند و امنیت شغلی ندارند. (دنباله…)

“اگر به خانه‌ی من آمدی” شعری از “غاده السمان”

اگر به خانه‌ی من آمدی / برایم مداد بیاور مداد سیاه  / می‌خواهم روی چهره‌ام خط بکشم  / تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم (دنباله…)