بیانیه عکاسان مطبوعاتی برای آزادی مریم مجد

شماری از عکاسان مطبوعاتی ایرانی ضمن انتقاد از بی خبری و فقدان اطلاع رسانی حکومت ایران در خصوص مریم مجد، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی شده اند.

بى بى سى:
۳۲ عکاس مطبوعاتی با امضای این بیانیه خواهان روشن شدن تکلیف خانم مجد شده اند. در این بیانیه آمده است “اگر چه خبر بازداشت مریم مجد، تا لحظه نوشتن این نامه، از سوی مراجع رسمی به صراحت تایید نشده، اما برخورد های غیر قانونی با برخی فعالان رسانه ای که رویه ای با سابقه در کشور ما است، نگرانی جدی از برخورد با این عکاس جوان مطبوعاتی را باعث شده است.”

در ادامه این بیانیه آمده “از انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی کشور می خواهیم که به وظیفه صنفی خود عمل کرده و پیگیر بازداشت این عکاس-خبرنگار بوده و جامعه عکاسان مطبوعاتی را از این اتفاق آگاه کند.”

چندی پیش قرار بود که خانم مجد برای پوشش فوتبال زنان به آلمان سفر کند.

ارسال دیدگاه